เกร็ดความรู้
ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)


05/11/2018   04.43 PM ผู้ชม 5807 ครั้ง

ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ถูกสร้างขึ้นโดย United Nation โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะสร้างเครื่องหมายความเป็นอันตรายของสารเคมีและวัสดุที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกผ่านฉลากเครื่องหมาย โดยแบ่งออกเป็นส่วนของการจัดเก็บและการขนส่ง

ฉลากเครื่องหมายในรูปนี้เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงความอันตรายในการจัดเก็บสารเคมี โดยมีจุดประสงค์แสดงความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้น แต่ละฉลากอาจมีข้อมูลมากกว่าข้อมูลบนรูป ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลของทาง GHS โดยตรง

Scroll To Top