เกร็ดความรู้
การเลือกชนิดของถังดับเพลิงให้เหมาะกับประเภทของเชื้อเพลิง


05/11/2018   04.39 PM ผู้ชม 2825 ครั้ง

ถังดับเพลิงแต่ละชนิดมีความสามารถในการดับเพลิงไม่เหมือนกัน จึงควรพิจารณาเลือกถังดับเพลิงให้เหมาะสมตามประเภทเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณติดตั้ง และควรใช้งานให้ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ดีที่สุด

Scroll To Top