เกร็ดความรู้
หลักสำคัญ 10 ข้อในการป้องกันเพลิงไหม้จาก NFPA


05/11/2018   04.36 PM ผู้ชม 3229 ครั้ง

หลักสำคัญ 10 ข้อในการป้องกันเพลิงไหม้จาก NFPA

1. ระวังการประกอบอาหาร
เวลาประกอบอาหารด้วยไฟ ควรอยู่ในครัวตลอดเวลา หากต้องออกจากครัว ต้องปิดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟก่อนออก

2. เว้นระยะให้อุปกรณ์ให้ความร้อน
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ให้ความร้อน กับวัสดุที่สามารถติดไฟได้ ควรมีระยะไม่น้อยว่า 3 ฟุต

3. สูบบุหรี่นอกอาคาร
ผู้สูบบุหรี่ ควรออกจากอาาคารเพื่อสูบบุหรี่ และควรมีที่เขี่ยบุหรี่ที่คงทน แข็งแรง และมีความลึกมากพอให้ไม่โดนลมพัด

4. เก็บไม้ขีดไฟ และเครื่องจุดไฟให้ไกลมือ
เก็บอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟให้ห่างจากมือเด็ก และไม่ให้เกิดการสัมผัสโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ

5. ตรวจสอบสายไฟฟ้า
ตรวจสอบสายไฟฟ้าที่มีรอยขาด หัก หรือมีจุดเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ และทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

6. ระมัดระวังเวลาจุดไฟ
ใช้ความระมัดระวังในการการก่อเปลวเพลิง เช่นการจุดเทียน ต้องมีคนควบคุมอยู่ตลอดเวลา และต้องดับไฟให้ดีหากไม่มีคนดู

7. มีแผนอพยพหนีไฟ
ควรมีการจัดเตรียมแผนอพยพหนีไฟ และมีการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ

8. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ
ควรมีการติดตั้งระบตรวจเพลิงไหม้ทุกชั้นของอาคาร ในบริเวณที่ไม่มีคนอยู่อาศัย และควรเชื่อมระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้สัญญาณเตือนเกิดขึ้นทุกที่เมื่อมีเพลิงไหม้

9. ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ
ควรมีการทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุกเดือน เปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างน้อยทุกปีหรือเมื่อมีสัญญาณเตือน และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อายุเกิน 10 ปี

10. ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler)
ควรทำการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจควบคุมเพลิงหรือดับเพลิงได้สำเร็จด้วยตัวเองก่อนที่หน่วยดับเพลิงจะมาถึงที่เกิดเหตุ

Scroll To Top