เกร็ดความรู้
Fire Triangle (สามเหลี่ยมของไฟ)


05/11/2018   04.20 PM ผู้ชม 6769 ครั้ง

สามเหลี่ยมของไฟ (Fire Triangle)
ไฟหรือเปลวเพลิงเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยครบ 3 อย่างคือ
1. ความร้อน
2. ออกซิเจน (หรือสารออกซิไดซ์)
3. เชื้อเพลิง

หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง จะทำให้เพลิงมอดไป
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว วิธีการดับเพลิงสามารถทำได้โดย

1. ลดความร้อน
เป็นวิธีการดับเพลิงที่พบได้มากที่สุด เช่นการฉีดน้ำเข้าดับไฟที่มีเชื้อเพลิงเป็นของแข็งทั่วไป เป็นการลดอุณหภูมิลงให้ต่ำกว่าจุดที่เกิดเปลวเพลิง

2. ลดออกซิเจน
การลดปริมาณออกซิเจนสามารถทำได้โดยการใช้ผ้ากันไฟคลุมเปลวเพลิง เพื่อไม่ให้ออกซิเจนสามารถเข้าไปเลี้ยงไฟเพิ่มได้ หรือการใช้ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปริมาณออกซิเจนบริเวณเปลวเพลิง อย่างไรก็ตาม ควรระวังเมื่อการเผาไหม้เกิดขึ้นโดนสารออกซิไดซ์ การตัดออกซิเจนจากระบบจะไม่ช่วยให้เพลิงดับลง

3. ลดเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้ไปตามเวลาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การลดเชื้อเพลิงด้วยการย้ายนำเชื้อเพลิงออกจากระบบทั้งทางกายภาพหรือทางเคมี จะทำให้เพลิงดับลงเมื่อเชื้อเพลิงที่สามารถเผาไหม้ได้หมดไป

 

Scroll To Top