ผลงานของเรา
ทดสอบสมรรถนะการส่งจ่ายน้ำระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Hydrant Flow Test)


02/05/2019   10.24 AM ผู้ชม 1001 ครั้ง

            หนังสือมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ระบุเกี่ยวกับปริมาณการส่งจ่ายน้ำสำหรับท่อยืนดังนี้

           ในกรณีที่ขนาดของระบบท่อยืนได้มาจากการคำนวณตามหลักการกลศาสตร์ของไหล ความดันที่จุดหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงที่อยู่ไกลที่สุดจะต้องมีความดัน 448 กิโลปาสคาล (65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ด้วยอัตราการไหลของน้ำ 1.893 ลิตรต่อนาที (500 แกลลอนต่อนาที) ออกจากหัวฉีดอย่างน้อย 2 หัว
Scroll To Top