ผลงานของเรา
ตรวจสอบทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้


25/10/2018   05.56 PM ผู้ชม 773 ครั้ง

   เนื่องจากระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) นั้นมีความสำคัญมาก เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ของคุณยังสามารถใช้งานได้ปกติดี จึงจำเป็นที่จะต้องทำการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบประจำปีจะทำการตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ในระบบทุกตัวอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติดี และเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นระบบจะสามรถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
Scroll To Top